განრიგი და ფასები
Level

Intermediate

Terminal ხორავას ქ.3

ორშ.-პარ. 11-14 წ.

17:00 - 18:30

ნინო ცინცაძე

High School Exam
Prep Course

რეგისტრაცია

ფასი

Level

Upper Intermediate

Terminal ხორავას ქ.3

ოთხშ.-შაბ. 11-13 წ.

ოთხშ 17:30 - 19:00
შაბ 15:00 - 16:30

ნინო ჭკადუა

ფასი

Level

Strong Upper Intermediate

Terminal ხორავას ქ.3

ოთხშ.-შაბ. 14-17 წ.

ოთხშ 19:30 - 21:00
შაბ 16:30 - 18:00

ნინო ჭკადუა

ფასი

Level

Primary level 3

Level

Primary level 5

Level

General

Back to top